Traducció Financera / Legal

Traduccion jurídica, Traducciones legales, Traducciones financieras

FIDELITAT A L’ORIGINAL I ALS TERMINIS

Bancs, bufets d’advocats, consultors i empreses del sector financer confien des de fa anys en els nostres serveis, perquè oferim solucions ràpides, econòmiques i absolutament fiables. El nostre coneixement del sector ens permet seleccionar els professionals més adequats per a cada projecte, els quals disposen de l’experiència i l’especialització necessàries per a garantir sempre els millors resultats.
 • Anàlisis financeres
 • Balanços de situació
 • Comptes de resultats
 • Informes i memòries anuals
 • Informes d’auditoria
 • Consultoria de negoci i estratègica
 • Articles
 • Informes judicials
 • Actes
 • Certificacions i declaracions legals
 • Litigació i arbitratge
 • Plecs de condicions
 • Patents
 • Propietat intellectual
 • Contractes i acords
 • Fusions i adquisicions
 • Escriptures de constitució i estatuts societaris

CASE STUDIES DESTACATS

Línea Directa – Documents contractuals d'assegurances

A l'hora de traduir les clàusules d'un contracte cal ser precís, fidel i estricte. Si, a més, parlem d'una assegurança, l'exigència s'incrementa, per les conseqüències econòmiques que es poden derivar de qualsevol interpretació del text. A això hem d'afegir la confidencialitat, com a un deure sense concessions. El nostre client buscava un proveïdor fiable a llarg termini i nosaltres ens sentim molt a gust en aquest tipus d'acords. A més, posem la tecnologia al servei de l'eficiència i de l'economia de costos. Si en un nou model de contracte apareixen clàusules ja traduïdes, el nostre sistema les detecta i automàticament les convertim en un descompte. LexiaPark conserva i manté les bases de dades que permeten abaratir els costos de les noves versions. La garantia d'un proveïdor fiable que augmenta amb el temps.

Opinions dels nostres clients

“Certament, aquesta gent ho fa molt bé. Són molt formals, ràpids, puntuals i ofereixen un servei seriós i de qualitat. No són gens cars. Es mereixen tota la meva confiança.”

ANA LÁZARO | Baker & McKenzie